TERMÍN EXPEDICE

Nyní přijaté objednávky s platbou dobírka a zaplacené online platby budou odeslány  zítra  s doručením následující pracovní den.

Ochrana osobních údajů GDPR

Zásady ochrany soukromí

 1. Nákupem na eshopu www.svatba-shop.cz tímto udělujete souhlas správci Romana Kacerovská, Vitinka 73, 33701 Vitinka IČ: 75375061 zapsané ve veřejném rejstříku dle Živnostenského zákona na ŽÚ  v Rokycanech (dále jen „Provozovatel“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával vaše osobní údaje, které jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů. Shromažďujeme tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení, kontaktní údaje, poštovní adresu, fakturační adresu, emailovou adresu, telefonní číslo, bankovní spojení, IP adresu
 • název společnosti
 • přihlašovací údaje, údaje vzniklé na základě trvání smlouvy
 1. Účely zpracování osobních údajů
 • Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky nebo zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy.
 • Upozornění na dostupnost zboží. V případě, že požádáte o hlídání dostupnosti zboží, na základě Vašeho souhlasu, zpracujeme vaše osobní údaje.
 • obchodní sdělení - newsletter
 • Zákaznická podpora. Pro zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje na základně nezbytného splnění těchto smluv.
 • Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, v aplikaci nebo jinou formou, abychom vám například pomohli s dokončením objednávky, sdělili aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace nebo Vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu.
 • zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných eshopem Svatba-shop.cz

        a. doba zpracování

 • Po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, které plynou z kupní smlouvy
 • Po dobu, po kterou je Provozovatel povinen uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V souladu se zákonem jsou faktury archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.
 • Marketingové nabídky po dobu 4 let do odvolání
 • Recenze 6 let

       b. zabezpečení

 • Přístup do vašeho profilu registrovaného zákazníka je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel.
 1. S uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Romana Kacerovská, Vitinka 73, 33701, info@svatba-eshop.cz
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Provozovatelem, osobní údaje však pro Provozovatele mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 1. Poskytovatel softwaru Sunlight systém s.r.o. 
 2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací a vedení účetnictví, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
 1. Odkazy

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.

 1. Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

 • a) přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy
 • b) dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat
 • c) třetím stranám, např. prvním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi
 • d) veřejným orgánům (např. policie)
 • e) Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

 1. Práva subjektů údajů
 • a) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.
 • b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
 • c) Máte také právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • d) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anomizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které Provozovatel potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

        10. Soubory cookies

Náš eshop může používat tzv. cookies pro vylepšení nabídky pro zákazníka či uživatele. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, telefonu či jiném zařízení, a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Soubory cookies využíváme například:

 • Pro zapamatování hesla ve vašem účtu, abyste se nemuseli opakovaně přihlašovat.
 • Správnou funkčnost nákupního košíku.
 • Pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
 • Pro zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali zbytečně to, oč nemáte zájem.

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami, a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

           a. Využití souborů cookies

Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

 • analytické
 • konverzní
 • trackingové, sledovací
 • remarketingové
 • esenciální

          b.  Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt v dokumentaci internetových prohlížečů.

       11. Účinnost

 • Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 24. 5. 2018

 

Svatební dekorace - Vše pro Vaši svatební výzdobu Svatba-eshop.cz Sunlight systems - tvorba e-shopů